Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma'ruzalar to'plami

2021-yil 25-26 martdagi " Agrar tarmoqda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari " nomli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MA’RUZALAR TO‘PLAMI

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya hisoboti

Konferensiya to'plami 1-qism

Konferensiya to'plami 2-qism