N.J.TOJIBAEVA

assistent
TDIU Samarqand filiali “Tillar” kafedrasi
Samarqand shahri, Professorlar kuchasi, 51- uу, B-bino, 304 хоnа.
(99890) 9976796

tadjibaevanj@mail.ru

Faoliyat yơnalishlari:

1989-1994yy. – Samarqand davlat universiteti

2007-2008 yy. - Samarqand shahar 64-o’rta maktabida kutubxonachi

2010-2018 yy. – Samarqand shahar tibbiyot kolleji Rus tili fani o’qituvchisi

2019 yy – х.v. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali Tillar kafedrasi assistenti

 

Chop etilgan adabiyotlar:

  1. Донакулова Д.Х. Признаки жанра романа в текстовом поле рассказа на примере произведения В.П. Астафьева «Пролетный гусь». – Новосибирск, научно-практисечкая коференция, 2018.
  2. Донакулова Д.Х. Теоретические основы жанровой парадигмы рассказа. – Новосибирск, научно-практисечкая коференция, 2019.
  3. Донакулова Д.Х. Генезис понятия «типология персонажей». – М., интернаука, 2020.
  4. Донакулова Д.Х. Трактовка рассказов Т. Толстой. – М., интернаука, 2020.