Sh.T.Hasanov

Sh.T.Hasanov

Dotsent, iqtisodiyot fanlari doktori

TDIU Samarqand filiali

“Oziq-ovqat va qishloq xoʼjalik iqtisodiyoti” kafedrasi

Samarqand shahri, Professorlar koʼchasi, 51- uy
(99891) 5428137

shavkat_hasanov@sbtsue.uz, shavkat_hasanov@hotmail.com

Faoliyat yo`nalishlari:

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent Sh.Hasanov tajribali pedagog, ilmiy xodim sifatida yoshlarga taʼlim va ilm berishda ilgʼor texnologiyalardan foydalanib, dars mashgʼulotlarini qiziqarli va samarali olib boradi.

Sh.Hasanov Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali direktori sifatida ibratli ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Xorijiy tillardan rus, ingliz va nemis tillarini biladi.

Sh.T.Hasanov 2006 yilda iqtisod fanlari nomzodi, 2017 yilda esa iqtisodiyot fanlari fan doktori darajalariga ega boʼldi.

Sh.Hasanov bugungi kungacha 80 dan ortiq ilmiy-uslubiy ishlar muallifi. Google scholar (Google akademiya) boʼyicha chop etgan asarlari boʼyicha iqtibosligi 51, shundan oxirgi 5 yildagisi 36 va h-indeksi 6 ga teng.

Toshkent Irrigatsiya va qishloq xoʼjaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti huzuridagi 08.00.04 – Qishloq xoʼjaligi iqtisodiyoti ixtisosligi boʼyicha ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.01.2020.I.10.03 raqamli Ilmiy Kengash aʼzosi.

АQSh, Gollandiya, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Italiya, Portugaliya, Belgiya, Polьsha, Misr va Rossiya mamlakatlarining yetuk universitetlarida malaka oshirgan. Xalqaro ilmiy va taʼlim loyihalar koordinatori sifatida faoliyat koʼrsatib kelmoqda.

Jahon qishloq xoʼjaligi iqtisodchilari(IAAE) va Yevropa qishloq xoʼjaligi iqtisodchilari assosatsiyalari(EAAE) aʼzosi.

Filialning xalqaro miqyosda obroʼsini oshirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, talabalar, professor-oʼqituvchilarning davlatlararo oʼzaro tajriba almashish ishlariga katta hissa qoʼshmoqda.

Sh.Hasanov institut rahbariyati, shahar va viloyat hokimligi hamda OʼzR Oliy va oʼrta maxsus taʼlim vazirligining mukofotlari bilan taqdirlangan. Oʼzbekiston mustaqilligi 25 yil koʼkrak nishoni bilan taqdirlangan.

Makroiqtisodiyot, Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot fanlaridan maʼruza va amaliyot darslarini oʼtadi.

Chop etilgan adabiyotlar :

 1. Sh.Hasanov, Nomozov N., Vaxobova Sh. - Dehqon xoʼjaliklari faoliyatini rivojlantirish muammolari, Qishloq xoʼjalik ishlab chiqarishda samaradorlikni oshirish va islohotlarni chuqurlashtirish yoʼllari, Samarqand 1996 yil;

 2. Sh.Hasanov, Mirzaev Q.J - Pomidor yetishtirish rentabelligini oshirish muammolari - Yosh olim va mutaxassislarining ilmiy maqolalar toʼplami, 1 jild, Samarqand-1997 yil;         

 3. Sh.Hasanov, Mirzaev Q.J - Pomidor yetishtirishda mehnat unumdorligini oshirish muammolari, Bozor iqtisodiyotiga oʼtish davrida qishloq xoʼjalik ishlab chiqarishda samaradorlikni oshirish omillari. Professor-oʼqituvchilar, aspirantlarning 55-ilmiy xisobot konferentsiyasi, maʼruzalar mazmuni. Samarqand-1997 yil;

 4. Sh.Hasanov, Mirzaev Q.J - Pomidor va uni qayta ishlangan mahsulotlari rentabelligini oshirish imkoniyatlari.  Yosh olim va mutaxassislarining ilmiy makolalar tuplami.2-jild.Samarkand-1998 yil

 5. Sh.Hasanov - Samaradorlik nega past? - «Oʼzbekiston qishlok xoʼjaligi» jurnali. 2000 yil,3-soni, 34-35 betlar;

 6. Ш. Хасанов, Ахроров Ф. - Резервы повышения эффективности продуктов орошаемого земледелия в Узбекистане Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Сборник научных трудов. Часть 3. ОмГАУ 2002,  Россия      

 7. Ш. Хасанов, Ахроров Ф. Резервы повышения эффективности продуктов орошаемого земледелия в Узбекистане - Материалы международной научной конференции. Декабрь 2001. МСХА 2002 Москва, Россия 

 8. Ш. Хасанов -  Особенности повышения эффективности агробизнеса США и методы его управления  - Сборник статей участников USDA , FEP-2002.,  Вашингтон 2003, США 

 9. Ш. Хасанов, Атабаев Б - Система образования в Государственном Университете Огайо  Сборник статей участников USDA , FEP-2002.           Вашингтон 2003, США 

 10. Ш. Хасанов - Производство продукции овощеводства, первичная переработка и пути совершенствования реализации     Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Сборник научных трудов. Часть 3. ОмГАУ 2004,  Россия

 11. Ш. Хасанов - О повышении роли международных опытов в образовании   Материалы заключительной международной конференции «Совершенствование процесса обучения экономическим дисциплинам в аграрных вузах Узбекистана, ТашГАУ, 1-2 Март, 2004

 12. Sh. Hasanov Gʼaniev I. Аxrorov F. - Gollandiya Oliy taʼlim tizimi tajribasi va ularni O`zbekistonda qoʼllash imkoniyatlari - Материалы заключительной международной конференции «Совершенствование процесса обучения экономическим дисциплинам в аграрных вузах Узбекистана, ТашГАУ, 1-2 Март, 2004

 13. Sh.Hasanov - Sabzavot bozori «Oʼzbekiston qishloq xoʼjaligi» jurnali. 2004 yil,6-soni14        

 14. Ш. Хасанов - Пути совершенствования реализации продуктов овощеводства   Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции «Инновации в общественно-технико-экономических процессах» ТГТУ Тамбов, ст. 141-145, Россия. 2005г

 15. Ш. Хасанов - Производство и пути совершенствования реализации овощей и фруктов (Producing and ways perfection of selling vegetable and fruits)»  Сборник статей по материалам научной конференции «Национальный проект «Развитие АПК» – новые возможности для молодых ученых» Российский  государственный аграрный  университета- МСХА им. К. А. Тимирязева, 1-2 июня, 2006  

 16. Sh. Hasanov - Sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarish tizimini takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi - «Аgrar sohada iqtisodiy islohotlarning ustivor yoʼnalishlari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi maʼruzalari toʼplami. 26-27 May, Qarshi, А.Navoiy nomidagi OʼzMilliy kutubxonasi nashr., T:, 2006

 17. Sh. Hasanov - Olmos rishtalar  -  Agro Biznez Inform jurnali № 5, 2006

 18. Ш. Хасанов, Ахроров Ф. - Теоретические основы разработки контрактно-ценовой политикив АПК США - Материалы международной научно-практической конференции «Экономика. Социальная защита. Образование. Занятость в  XXI веке» СамИЭС, Самарқанд. 2007   

 19. Ш. Хасанов, Жўраев Сабзавот маҳсулотлари бозорини ташкил этиш самарадорлигини ошириш имкониятлари - «Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда талаба ёшларнинг ўрни» мавзусидаги иқтидорли талабалар илмий конференцияси материаллари тўплами. СамҚХИ 2007

 20. Ш. Хасанов, Иштурдиев Б- Республикада чорвачиликни ривожлантиришнинг ижтимоий ва иқтисодий аҳамияти «Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда талаба ёшларнинг ўрни» мавзусидаги иқтидорли талабалар илмий конференцияси материаллари тўплами. СамҚХИ 2007

 21. Ш. Хасанов, Муртазаев О. - Расширение производства плодоовощной продукции – в условиях ограниченной ресурсов Журнал «Экономика и финансы», №8, 2009, 33-34 стр.Москва, РФ.

 22. Ш. Хасанов, З.Жўраев - Мева-сабзавот маҳсулотлари етиштиришни кўпайтириш ислоҳотларнинг ҳозирги босқичида «Агро илм-Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» журнали № 2(10), 2009. 82-83 бетлар

 23. Sh.Hasanov, M.N.Ahmad - Issues linked to the increasing use of scarce resources- Zarafshan basin agriculture of Uzbekistan Workshop proceedings on “Climate Change and Sustainability of Agro-Environment: Challenges & Interventions”, June 3-4, 2010 at PMAS-Arid Agriculture University Rawalpindi, Pakistan

 24. Sh.Hasanov, M.N.Ahmad  - The Use of Scarce Input Resources in the Zeravshan Valley’s Agriculture- a Case Study for Uzbekistan   Poster presentation at the Tropentag ― World Food System —A Contribution from Europe, September 14-16, 2010, Zurich, Swiss , http://www.tropentag.de/2010/abstracts/posters/887.pdf

 25. Sh.Hasanov, M.N.Ahmad  - Assessment of the efficiency of the use of scarce input resources in the Agriculture of the Zeravshan Valley International Scientific Symposium „Water in Central Asia― 24 -26 November 2010, Tashkent http://www.cawa-project.net/book/174

 26. Sh.Hasanov, M.N.Ahmad Agricultural efficiency under resources scarcity in Uzbekistan: A Data Envelopment Analysis. Journal BEH - Business and Economic Horizons. Volume 4,Issue 1 , January 2011,pp. 81-87, Prague,  Czech Republic

 27. Sh.Hasanov, Murtazayev O., M.N.Ahmad -  Cамарадорликни ошириш масалалари.   «Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришдаги устивор йўналишлар ва уларнинг ечимлари» мавзусидаги илмий амалий конференция материаллари тўплами, Самарқанд, 2011       

 28. Sh.Hasanov Фермер хўжаликларини самарадорлик кўрсаткичлари бўйича баҳолаш - «Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришдаги устивор йўналишлар ва уларнинг ечимлари» мавзусидаги илмий амалий конференция материаллари тўплами, Самарқанд, 2011

 29. Sh.Hasanov - Technical efficiency under resource scarcity: Non-parametric approach Uzbekistan agriculture - European Association of Agricultural Economists>2011 International Congress, August 30-September 2, 2011, Zurich, Switzerland, http://purl.umn.edu/114563

 30. Sh.Hasanov, Murtazayev O., M.N.Ahmad - Самарадорликни ошириш масалалари.“Иқтисодиёт ва таълим“ журнали, № 6, 2011. 85-89 бетлар

 31. Sh.Hasanov, Murtazayev O., J.Mirzayev -  Суб-вектор самарадорликни ошириш варианти сифатида «Агро илм-Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» журнали О. № 2(22), 2012. 85-86 бетлар          

 32. Sh.Hasanov - Чекланган ресурслардан фойдаланиш самарадорлигининг методологик масалалари  “Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини ривожлантиришда инновацион технологияларнинг роли” мавзусидаги институт профессор-ўқитувчилари конференцияси материаллари, Самарқанд, 2012.

 33. Sh.Hasanov, Murtazayev O., G`.Ibragimov - Инновацион технологиялар асосида агросервис фаолятини самарали ташкил қилиш: хориж тажрибаси ва уни қўллашга доир  «Қишлоқ хўжалигида инновацион технологияларни жорий қилиш муаммолари» мавзусидаги халқаро конференция материаллари. Самарқанд, 2012

 34. Shavkat Hasanov, Mirza Nomman Ahmed, Puran Mal  - Technical Efficiency On Small Scale Farm Level : Evidence From Pakistan  28th International conference of agricultural economists ”The global bio economy”, Rafain convention center – Foz Do Iguaci, Brazil, August 18-24, 2012 http://iaae.confex.com/iaae/iaae28/webprogram/Paper17449.html

 35. Sh.Hasanov, Murtazayev O.,  - Tўғри ҳисоб-китоб –самарадорлик гарови     «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» журнали, № 12, 2012. 28-бет

 36. Sh.Hasanov, Mirza Nomman Ahmed, Ibragim Ganiev,Olim Murtazaev - Сotton in our ears: water,agriculture, and climatic change in the Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability  post Aral context Research in Social Problems and Public Policy, Volume 20, 189–198, Copyright r 2012 by Emerald Group Publishing Limited,       http://www.emeraldinsight.com/books.htm?chapterid=17068266

 37. Sh. Hasanov, Kyung-Ryang Kim, ChoriMuradov, Darya Ilina - Agriculture and Marketing for the Agricultural Processing Industry Development in Uzbekistan - Policy Consultation on Uzbekistan’s Industry Innovation Strategy, Chapter 4, 132-178 pp, Ministry of Strategy and Finance, Republic of Korea, 2013

 38. Sh. Hasanov , Kwangsuck Lee, Khasan Mamarasulov, Shakhobiddin Ortikov - Recommendations for the Development of Agro-processing Industry in Uzbekistan-with special reference to fruits and vegetables Policy Consultation on Uzbekistan’s Industry Innovation Strategy, Chapter 5, 180-220 pp, Ministry of Strategy and Finance, Republic of Korea, 2013

 39. Sh. Hasanov , Kyung-Ryang Kim Development of Agriculture and Marketing Structure in Uzbekistan for Agro- Processing of Fruits and Vegetables      Journal of Agricultural, Life and Environmental Sciences, 1-9, pp, Vol.25, No.2, July, 2013

 40. Sh. Hasanov, Ahrorov Uzbekistan’s Agriculture –Status Quo, Challenges and Policy Suggestions  Proceedings of the International Conference and Young Researchers’ Forum “Natural resource use in Central Asia: Institutional challenges and the contribution of capacity building”, Giessen, Germany  

 41. Ш. Хасанов, Остонақулов Т., Муродов Ч., Ғаниев И.Агрокластер-қулай ҳамкорлик - Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, -Тошкент, 2014.- № 2, -Б. 30-31

 42. Ш. Хасанов, Муродов Ч., Муродова М Агрокластер: ташкил этишнинг назарий асослари Иқтисод ва молия, -Тошкент, 2014.- № 2, -Б. 19-26        

 43. Ш. Хасанов, Муродов Ч., Муродова М Агрокластерларни ташкил этишда Жанубий Корея тажрибасидан фойдаланиш йўллари Иқтисод ва молия, -Тошкент, 2014.- № 3, -Б. 39-45

 44. Ш. Хасанов, Баймуродова И -  Қишлоқ ҳудуларини ривожлантиришда янгича хўжалик юритиш механизмиЎзбекистон қишлоқ хўжалиги, -Тошкент, 2014.- № 8, -Б. 33                                         

 45. Ш. Хасанов, Баймуродова И - Узумчиликни ривожлантиришда агрокластерларнинг аҳамияти      “Илм сари илк қадам”, ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг 2014 йил “Соғлом бола йили”га бағишланган илмий конференцияси материаллари тўплами. \

 46. Sh.Hasanov, Theodoridis A.,  and A. Abruev - Efficiency and   Journal Outlook on Agriculture, December, 2014.Vol 43, # 4, UK productivity change analysis of cotton production in Uzbekistan

 47. Sh.Hasanov, Ganiev I., Sanaev G., - An Establishment of Agroclusters as a key for the development of Agro-Processing Industry in Uzbekistan.  Proceedings of International Conference "Regional Economic Cooperation in Central Asia: Agricultural Production and Trade (ReCCA)", 24-26 November 2014, Halle (Saale), Germany

 48. Sh.Hasanov, Tadjiev A., Djanibekov N. - Cooperation between Cotton and Wheat producers on using water; A Game Theoretical approach (The case of Samarkand region)     Proceedings of International Conference “Agriculture and climate change in transition economies”, 17-19 June 2015 | Halle (Saale), Germany   

 49. Sh.Hasanov, Djanibekov N - Improving cotton production and crop diversification in Uzbekistan: Tradeable cotton production targets  Proceedings of 29th International conference of agricultural economists - “Agriculture in an interconnected world”, August 8-14, 2015, Milan, Italy. www.icae2015.org  .

 50. Sh.Hasanov, Tadjiev A., Djanibekov N., B.Abdullaev - Options for promoting farm cooperation in water use and its economic impact  Second International conference on Agriculture in an Urbanizing Society: Reconnecting Agriculture and Food Chains for Societal Needs.  14-17 September, 2015 | Roma | Italy    

 51. Sh.Hasanov, Sanaev G., Ganiev I., Kyung-Ryang Kim - Review of postharvest aspects of fruits and vegetables subsector in Uzbekistan Second International conference on Agriculture in an Urbanizing Society: Reconnecting Agriculture and Food Chains for Societal Needs.  14-17 September, 2015 | Roma | Italy

 52. Sh.Hasanov, - Агросаноатни ривожлантиришда агрокластерларни қўллаш тартиби - O’zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. – Тошкент, 2016.- № 1. – 32-33 б.      

 53. Sh.Hasanov, - Ер ва сув ресурсларидан фойдаланишни таҳлил қилишдаги методологиялар тавсифи  AGRO ILM. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. – Тошкент, 2016. - № 2(40).  - 71-73 б. -

 54. Sh.Hasanov, - Ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш хусусиятлари - Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, – Тошкент, 2016. – № 4, –  45 б.   

 55. Sh.Hasanov, Сув ресурсларидан фойдаланиш самаралигини ошириш имкониятлари - IRRIGATSIYA va MELIORATSIYA, – Тошкент, 2016. – № 01(3), –  56-58 б.   

 56. Sh.Hasanov, Ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишда фермерлар ўртасида ўзаро ҳамкорликни такомиллаштириш имкониятлари      Biznes-эксперт. – Тошкент, 2016.- № 2. – 22-24 б.     -

 57. Sh.Hasanov, Technical efficiency in potato production  “Иқтисодиёт ва таълим“ журнали, № 6, 2015. 97-103 бетлар

 58. Sh.Hasanov, Tadjiev A. - Effectiveness of farm cooperation in in Samarkand region - Proceedings of the IAAE Inter-Conference Symposium “Agricultural transitions along the Silk Road. Restructuring, Resources and Trade in the Central Asia Region”, 4-6 April 2016, The Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan.   

 59. Sh.Hasanov, Djanibekov N.,Overview of options for improving farm level cotton production in Uzbekistan.  Proceedings of the IAAE Inter-Conference Symposium “Agricultural transitions along the Silk Road. Restructuring, Resources and Trade in the Central Asia Region”, 4-6 April 2016, The Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan.         

 60. Sh.Hasanov, Пахтачилик мажмуаси хуқуқий ва услубий асосларининг ривожлантирилиши   Молия ва банк иши, – Тошкент, 2016. – № 3, –  51-56 б.

 61. Sh.Hasanov, Agricultural polices to enhance the development of fruits and vegetables subsector in Uzbekistan   European Scientific Journal. 2016 May edition. Vol.12. No 13., 479-491 pp.

 62. Sh.Hasanov, Technical efficiency in potato production: Evidence from Bulungur district of Samarkand region Journal of Management Value and Ethics. July-September, 2016. Vol.6. No 3. 111-119 pp.       

 63. Sh.Hasanov, Қишлоқ хўжалигида тупроқ унумдорлиги ортишининг фермерлар иқтисодий самарадорлигининг ўсишига таъсири Biznes-эксперт. – Тошкент, 2016.- № 5. – 72-76 б.

 64. Sh.Hasanov, Ғ.Санаев Мева ва сабзавотлар етиштиришнинг ташкилий-ҳуқуқий масалалари ва соҳани ривожлантириш имкониятлари   “Ўзбекистонда мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги” Халқаро илмий – амалий конференция мақолалари тўплами, 13 июль 2016 йил, 78-81 бетлар

 65. Sh.Hasanov, I.Bobojonov, R.Teuber,V. Urutyan T.Glauben Farmers’ export market participation decisions in transition economies: a сomparative study between Armenia and Uzbekistan     Journal of Development Studies Research, 3:1, 25-35, 2016

 66. Sh.Hasanov, Sh. Muratov,      S. Mamasoliev - Technical Efficiency of Using Water and Soil Resources in Samarkand       Proceedings  of Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) > Samarkand Conference 2016, November 2-4, Samarkand, Uzbekistan

 67. Sh.Hasanov, Role of Potential RIC for Enhance of Export Potential of the Samarkand Region, Uzbekistan    Proceedings  of Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO) > Samarkand Conference 2016, November 2-4, Samarkand, Uzbekistan

 68. Sh.Hasanov, Ganiev, I., Djanibekov, N., Petrick, M  The state of doctoral research in Uzbekistan: Results of a survey of doctoral students in agricultural economics.   IAMO Discussion Paper No. 164, Halle (Saale). (2017  https://www.iamo.de/publikationen/iamo-discussion-papers/

 69. Sh.Hasanov, Muratov Sh G’allachilikda yer-suv resurslaridan foydalanish samaradorligi tahlili  “Иқтисодиёт ва таълим“ журнали, № 4, 2017. 26-31 бетлар

 70. Sh.Hasanov, Ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш “Agroiqtisodiyot” журнали, № 2, 2017. 43-48 бетлар

 71. Sh.Hasanov, Tadjiev A, Djanibekov, N., Petrick, M., Estimating policy reform effects on Conference proceedings “Between Europe and the Orient - A Focus on Research and Higher Education in/on Central Asia and the Caucasus”. Almaty, April 16-18, 2018 – Almaty: АСBK, 2018. – 130 pages. Aagricultural output: The case of Samarkand Province, Uzbekistan.

 72. Sh.Hasanov, G.Sanaev, Kyung Ryang Kim Contract preferences of smallholders: Evidence from a study on potato production in Uzbekistan- IAMO Forum 2018 “Large-scale agriculture – for profit and society?” June 27-29, 2018 | Halle (Saale), Germany

 73. Sh.Hasanov, Djanibekov, N., Mukhamedova, N., Petrick, M.Farm restructuring and agricultural Report for the World Bank, 2018 production outcomes in Uzbekistan: 1992-2016.

 74. Sh.Hasanov, Tadjiev, A., Petrick M.- Attitudes towards cooperation among farmers in water use in Turkistan (Kazakhstan) and Samarkand (Uzbekistan) provinces.   International Symposium on Water and Land Resources in Central Asia, 9-11 October 2018, Almaty, Kazakhstan         

 75. Sh.Hasanov, Tadjiev, A., Petrick M., Djanibekov N.Sanaev G. - Determinants of farmers’ cooperation in irrigation and  crop production: The case of irrigated areas in Kazakhstan and Uzbekistan  Social science knowledge and sustainable agricultural development along the Silk Road, 30 October - 1 November 2018, Tashkent | Uzbekistan 

 76. Sh.Hasanov, Sanaev, G Non-farm employment trends and policy in rural areas of Samarkand region (Uzbekistan)  IAMO Discussion Paper No. 176, Halle (Saale): IAMO. (2018), https://www.iamo.de/fileadmin/user_upload/dp176.pdf

 77. Sh.Hasanov, Х.Б.Юнусов Ветеринария ва чорвачилик соҳасидаги кадрлар сифати таълимни ислоҳ қилишдан бошланади “Veterinariya meditsinasi” журнали, №5 (138), 2019  

 78. Sh.Hasanov, Sanaev, Golib; Djanibekov, Nodir; Petrick, Martin; Tadjiev, Abdusame - Determinants of farm and nonfarm employment: Evidence from rural Kazakhstan and Uzbekistan IAMO Forum 2019. Small farms in transition: How to stimulate inclusive growth? 26 – 28 June 2019 | Halle (Saale), Germany  www.iamo.de/forum/2019       

Ўқув-услубий ишлар                        

79. Ш.Хасанов, Мирзаев Қ.Ж  Сатторов Ш. «Макроиқтисодиёт» фанидан амалий дарсларни ўтиш бўйича услубий қўлланма      Услубий қўлланма, Самарқанд 2001 йил      

80. Ш.Хасанов,  Ҳайитов Т.Ҳ,Ахроров Ф.Б -  Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотларнинг асосий йўналишлари Макроиқтисодиёт фанидан услубий кўрсатма. Самарқанд, 2006 йил          

81. Ш.Хасанов,  Жўраев Ф. Муртазаев О., Ғаниев И, Ахроров Ф, Ибрагимов Ғ -  5340100-«Иқтисодиёт» бакалавриат йўналиши талабалари учун битирув малакавий ишларини тайёрлаш, расмийлаштириш ва ҳимоя қилиш бўйичауслубий кўрсатма(кундузги ва сиртқи бўлим талабалари учун)   Самарқанд - 2007      

82. Ш.Хасанов,  Муртазаев О., Ахроров Ф., Ғаниев И., Ибрагимов Ғ.- 5610100-«Фермер хўжалигини бошқариш» бакалавриат йўналиши талабалари учун битирув малакавий ишларни тайёрлаш, расмийлаштириш  ва ҳимоя қилиш бўйича услубий кўрсатма (кундузги бўлим талабалари учун) Самарқанд - 2007  

83. . Ш.Хасанов, Муртазаев О Ғаниев Ғ.  Аҳроров Ф,  Аграр сиёсат ва қишлоқ хўжалик бозорлари (ўқув қўлланма)  Самарқанд - 2009

84. Ш.Хасанов, Турсунов О., Абруев А, Вахобова Ш,    “Makroiqtisodiyot” fanidan uslubiy qo’llanma Самарқанд-2009   

85. Ш.Хасанов,О. Муртазаев, И. Ғаниев, Ф. Аҳроров, А.Муртазаев Пахтачилик мажмуаси тармоқлари ўртасидаги иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш Монография, “Наврўз” нашриёти, Тошкент, 2012    

86. Ш.Хасанов,Чекланган ресурслардан фойдаланиш самарадорлигининг методологик масалалари  Монография, “Фан” нашриёти, Тошкент, 2013         -

87. Ш.Хасанов,   Ш.Аброров Интенсив олма етиштириш Фермерлар учун қўлланма, Тошкент “Baktria Press”, 2019