M.T Saidmurodov

M.T Saidmurodov

TDIU Samarqand filiali “Oziq-ovqat va qishloq xo’jalik iqtisodiyoti” kafedrasi

Samarqand shahri, professorlar ko’chasi, 51-uy B-bino, 111 xona

Faoliyat yoʼnalishlari:

Paxta maxsulotlari tannarxi va uni pasaytirish imkoniyatlari  mavzusida magistrlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Hindistonning Entrepreneurship Development Institute of Indiada Institutida Industrial, Infrastructure & Sustainable Project Preparation & Appraisal yo’nalishi bo’yicha malaka oshirgan 2016 yil.

Tojikistonning Dushanbe shahrida  2019 yil 24-26 iyun kunlari tashkil etilgan "Suvni boshqarish va ulardan foydalanish - iqlim va oziq-ovqat bilan bog'liqlik" EI-Markaziy Osiyo bo'yicha seminar!da ishtirok etgan.

Iqtisodiyot, Iqtisodiy ta’limotlar tarixi, Atrof muhit iqtisodiyoti, Iste’molchilar siyosati fanlardan ma’ruza va amaliy mashg’ulot darslarini olib boradi.

 

Chop etilgan adabiyotlar:

  1. Pardaev Kh., Saidmurodov M  Analysis of land reforms in Uzbekistan: the case  of   Jizzak provinceInternational Conference on Agriculturale, RegionalInnovation and Internationaal Cooperation. 2017, 46p.
  2. Pardaev K., Sattarov D., Saidmurodov M. Measuring technical and scale efficiency using the land resources in agriculture. “Regional Innovation Systems In Agriculture”..Kangwon National University,  Samarkand Agricultural Institute. 3-4 June, Samarkand, 2015. 213p
  3. Саидмуродов М., Абруев А, Абдурахмонова А. Кичри  бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда замонавий ёндашув. Қишлоқ хўжалигида ресурстежамкор  технологияларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш. Республика илмий-амалий конфиренсия материаллари 1 қисм 20-21 ноябр, 2014 й 296-298 б
  4. Saidmurodov M. Muratov Sh. Samarqand viloyatida  sug’oriladigan maydonlarning unumdorligidan  foydalanish samaradorligi Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва  ҳаракат стратегиясида ёш олимларнинг ўрни ва вазифалари. 2017. 21-22 апрель, 221б