Abdullayeva Moxira Amanovna

Abdullayeva Moxira Amanovna

assistent

TDIU Samarqand filiali “Oziq ovqat va resurslar iqtisodiyoti” kafedrasi
Samarqand shahri, Professorlar ko‘chasi, 51- uy, B-bino, 409 xona.
moxira.abdullayeva@mail.ru

Faoliyat yo‘nalishlari:

Ta’lim sohasida «Iqtisodiyot nazariyasi» fanidan  amaliy mashg‘ulotlar olib boradi. Ilmiy sohada «Zamonaviy globalizatsiya  sharoitida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi yo‘nalishlarini bashoratlash» mavzusida ilmiy ish olib boradi. Bir nechta  ilmiy  maqolalar muallifi.

Chop etilgan adabiyotlar (giperhavola)

1.Иқтисодчи бошқаруви ва раҳбарлигига қўйиладиган ижтимоий-иқтисодий шарт-шароитлар. 2019 йил 15-16 май.

2.Аҳоли турмуш даражасини юксалтиришда хизмат кўрсатиш сўҳасининг роли.”Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №1 январь-февраль 2019 йил

3. Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида Ўзбекистонда иқтисодий таълимга қўйиладиган талаблар. “Паёми Пешвои миллат – оинаи рушди сиёсй,иқтисодй-ижтимойва мадании Точикистон ” байналминал илмий-амалий конференцияси. 19 март 2019 йил