Mutaxassislik fanlardan kirish sinov dasturlari

Magistratura mutaxassisliklariga kiruvchilar uchun maxsus (ixtisoslik) fanlaridan kirish sinov

D A S T U R I

 

Magistratura mutaxassisliklari Dasturni yuklash
1 5A230102 - Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)
2 5A230902 - Buxgalteriya hisobi (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)
3 5A234101 - Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)