Laws

O'ZBEKISTON RESPUBLIKSAINING QONUNI KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH TO'G'RISIDA
TA'LIM TO'G'RISIDAGI QONUN
KADRLAR TAYYORLASH MILLIY DASTURI
JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARNING MUROJAATLARI TO'G'RISIDA
YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI TO'G'RISIDAGI QONUN