Regulations and rules

O‘ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQINING USTAVI
OLIY TA`LIM MUASSASI PROFESSOR-O`QITUVCHILAR TARKIBINING O`QUV YUKLAMASI HAMDA O`QUV-USLUBIY, ILMIY-TADQIQOT VA "USTOZ-SHOGIRD" ISHLARINI BELGILASH QOIDALARI
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASH TIZIMI TO'G'RISIDA NIZOM